Jak działamy w Polsce

EIT Climate-KIC to wspólnota wiedzy i innowacji, działająca na rzecz przyspieszenia przejścia do bezemisyjnego, odpornego na zmianę klimatu społeczeństwa.

EIT Climate-KIC rozpoczął działania w Polsce w 2011 roku. Od tego czasu udało nam się zbudować wciąż rosnącą społeczność partnerów, którzy wspólnie znami działają na rzecz przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Wsparliśmy dziesiątki startupów takich jak Airly czy Syntoil, zorganizowaliśmy szereg wydarzeń dla przedsiębiorców, realizujemy programy takie jak Accelerator, czy ClimateLaunchPad.

Wspieramy środowisko akademickie w edukowaniu o zmianach klimatycznych i innowacjach, które mogą je zatrzymać, w ramach programów Pioneers into Practice i Journey. Razem z partnerami organizujemy też Climathon, największy hakaton klimatyczny na świecie. Od ponad 10 lat aktywnie działamy w sektorze przedsiębiorczości. Utorowaliśmy drogę na rynek wielu startupom proekologicznym w regionie Europy Środkowo-Wchodniej w ramach naszych programów takich jak Accelerator i ClimateLaunchPad.

Współpracujemy z miastami i regionami na poziomie całych systemów. Zaprojektowaliśmy metodę Deep Demonstrations, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wdrażanie innowacji systemowych. Nasz model innowacji wykorzystuje szereg działań obejmujących m.in. edukację, innowacje technologiczne, zaangażowanie obywateli, politykę i finanse, w celu osągnięcia szybkiej dekarbonizacji poprzez podejście oparte na ekonomii zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku rozpoczęliśmy z władzami Krakowa i Rybnika procesy Deep Demonstrations, których celem jest zaplanowanie i wdrożenie innowacyjnych, systemowych rozwiązań, dzieki którym oba te miasta zredukują w najbliższych latach emisję dwutlenku węgla i staną się miejscami bardziej przyjaznymi do życia.

Procesy Deep Demonstration

W 2019 roku rozpoczęliśmy z władzami Krakowa i Rybnika procesy Deep Demonstration, których celem jest zaplanowanie i wdrożenie innowacyjnych, systemowych rozwiązań, dzięki którym oba te miasta zredukują w najbliższych latach emisje dwutlenku węgla i staną się miejscami bardziej przyjaznymi do życia.

Rybnik

W 2019 roku EIT Climate-KIC wraz z partnerami i władzami miasta rozpoczął w Rybniku proces Deep Demonstration Just Transformation. To śląskie miasto, leżące w największym regionie węglowym UE, stoi przed poważnym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatu. Długofalowy projekt nazwany Rybnik360 ma na celu wspólne zaprojektowanie i wdrażanie, wraz z mieszkańcami i innymi aktorami funkcjonującymi w przestrzeni miejskiej i wokół niej (m.in. NGO, światem biznesu, światem nauki) nowej wizji przyszłości miasta. Transformacja w Rybniku dotyka takich obszarów jak gospodarczy, energetyczny czy społeczny. Jest to inicjatywa unikalna na skalę krajową, ponieważ w planowanie strategii rozwoju miasta zaangażowani są w szczególny sposób, poza urzędnikami, również mieszkańcy Rybnika.

W procesie tym wykorzystywana jest zapożyczona z Hiszpanii metoda „Deep Listening” polegająca na pogłębionej diagnozie sytuacji w oparciu o serie pogłębionych wywiadów z mieszkańcami oraz wykorzystaniu innych narzędzi. Celem projektu jest sworzenie portfolio strategicznych rozwiązań – projektów inwestycyjnych i miękkich, wzajemnie połączonych dla wzmocnienia wpływu na cały ekosystem miejski. Uczestnicy projektu Rybnik360 na zasadach kokreacji dokonują mapowania istniejącego systemu, odkrywają przestrzenie problemowe i wspólnie tworzą wizję miasta, jakim Rybnik ma się w przyszłości stać.

Kraków

Miasto Kraków w ramach procesu Deep Demonstration Healthy&Clean Cities podjęło w 2019 roku wyzwanie polegające na przyjęciu i zbudowaniu zupełnie nowej strategii transformacji, zmieniającej miasto w kierunku neutralności klimatycznej, czyli zniwelowaniu szkodliwej emisji gazów cieplarnianych do minimum.

Wysokie zaangażowanie w realizację wizji stania się miastem zeroemisyjnym, jest przełomowym zjawiskiem w historii rozwoju miasta, ale też całego kraju. Prowadzenie tego rodzaju projektu i jego zasięg to pionierskie doświadczenie i praktyka, która po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w Małopolsce.

Projekt daje unikalną okazję do współpracy wielu interesariuszy wspierających Kraków w jego dążeniu do osiągnięcia neutralności węglowej. Konsumpcja, mobilność, żywność, gospodarka obiegu zamkniętego, energia, infrastruktura i budownictwo, zaangażowanie społeczne oraz sposób zarządzania miastem – to tylko niektóre z obszarów kluczowych w realizacji tego projektu.

Nasze programy

Accelerator

Accelerator to unijny program akceleracyjny ukierunkowany na zielone technologie. Wspieranie startupów proekologicznych to skuteczny sposób na rozwiązanie problemu zmian klimatycznych we wszystkich sektorach gospodarki.

ClimateLunchPad

Zmień swój “zielony” pomysł w udany startup. ClimateLaunchPad jest największym na świecie konkursem ekologicznych pomysłów biznesowych.

Climathon

Climathon to najwiekszy hakaton klimatyczny na świecie. Jego ideą jest wspólne opracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w danym miejscu, w trakcie eventów trwających 24 godziny, które odbywają się jednocześnie setkach miast z całego świata.

Deep Demonstrations

Naszą misją jest wywołanie głębokich zmian systemowych.
Oferujemy metodę “Deep Demonstrations” jako innowacyjne
narzędzie do walki z kryzysem klimatycznym w Europie.

Chcesz więcej?
Created with Sketch. Więcej o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About