Edukacja

Czym jest edukacja EIT Climate-KIC?

Traktujemy edukację jako integralny wymiar wszystkich naszych działań ponieważ wierzymy, że nie ma skutecznej społeczności i skutecznej zmiany bez wspólnej wiedzy i zrozumienia.

Naszym celem jest przeprojektowanie edukacji w każdym potrzebnym aspekcie: od zawartości programowej po szkolenia nauczycieli i działania pozaszkolne. Na początku podejmujemy badania, aby zrozumieć, co dzieje się w edukacji i co jest możliwe do zrobienia, a następnie weryfikujemy, co jest potrzebne i możliwe do stworzenia w przyszłości.

Współtworzymy projekty z lokalnymi podmiotami, instytucjami, nauczycielami i uczniami – zgodnie z naszą główną zasadą: współorganizator zmiany. W naszych projektach dotyczących edukacji zmieniliśmy już paradygmat z tradycyjnego, w którym ktoś uczy kogoś na model partycypacyjnego i wzajemnego uczenia się. Łączymy pracę z instytucjami tradycyjnie odpowiedzialnymi za naukę (np. szkoły, uniwersytety) i dodawanie warstwy edukacyjnej do wszystkich innych elementów ludzkiego ekosystemu życia (miejsce pracy, transport, czas wolny, zaangażowanie obywateli).

Każdy, kto wierzy w aktywną wiedzę, która może zmienić nasze życie, może przyczynić się do realizacji naszych projektów edukacyjnych. Albo stworzyć je razem z nami.

Systemy edukacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej nie należą do najlepiej rozwiniętych w Europie pod względem wartości, na których są zbudowane. Nasze systemy edukacyjne osiągają wyniki w nauce pamięciowej, indywidualnym ukierunkowaniu i przekonaniu o nieomylności nauczyciela. Krytyczne myślenie, polemiki, poszukiwanie własnych odpowiedzi, praca w grupach czy rozwój umiejętności interpersonalnych nie są jeszcze priorytetami w naszych systemach edukacyjnych. To właśnie te aspekty, w połączeniu z kulturą akceptacji dla błędów (której również nie posiadamy), stwarzają warunki sprzyjające nowatorskiemu myśleniu lub poczuciu przyczynowości.

Pioneers into Practice

Zostań pionerem klimatycznym!

Pioneers into Practice to wiodący program rozwoju kariery ukierunkowany na zmiany klimatu. Jest to jedyny tego rodzaju program, który aktywnie pokonuje bariery i zapewnia nowe perspektywy poprzez zaangażowanie ludzi i organizacji z różnych środowisk, sektorów i poziomów doświadczenia związanych ze zmianami klimatycznymi.
Jeśli jesteście gotowi na to, by zrobić coś innego i wyjść poza swoją strefę komfortu, zapraszamy do aplikowania!
Program trwa od czerwca do grudnia i składa się z 4-6 tygodniowego stażu (krajowego lub międzynarodowego), indywidualnego mentoringu w zakresie myślenia systemowego i innowacji systemowych, realizowanego poprzez program warsztatów i szkoleń online.

Journey

Rozpocznij swoją podróż w kierunku neutralności klimatycznej

Journey to największa w Europie letnia szkoła innowacji klimatycznych dla absolwentów i młodzieży. Journey to czterotygodniowy program w pełnym wymiarze godzin, koncentrujący się na działaniach na rzecz klimatu, innowacji, transformacji systemów i budowaniu społeczności. W ramach Journey staramy się wykorzystać połączone umiejętności naukowców, pisarzy, ekonomistów, inżynierów, medyków, artystów, projektantów, filozofów, przedsiębiorców oraz wszelką inną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Od 2010 roku gościliśmy 60 szkół letnich w całej Europie, wygenerowaliśmy ponad 400 projektów i pomysłów biznesowych oraz zbudowaliśmy silną globalną sieć ponad 3000 rówieśników. Dołącz do naszej zróżnicowanej i aktywnej społeczności, w której otrzymasz możliwość współpracy z rówieśnikami w celu wspierania działań na rzecz klimatu.
The Journey to program dla wszystkich, którzy chcą być zaangażowani w walkę ze zmianami klimatu.

Chcesz więcej?
Created with Sketch. Więcej o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About