Climate Community Lab

Czym jest Climate Community Lab?

Climate Community Lab to powstały w 2020 roku projekt prowadzony przez EIT Climate-KIC z partnerami, mający na celu łączenie osób i organizacji, którym bliskie są działania na rzecz zmian klimatycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Misją Climate Community Lab jest inicjowanie, koordynowanie i wspieranie współpracy innowatorów klimatycznych z różnych krajów regionu w celeu rozwijania projektów związanych z walką z kryzysem klimatycznym  i rozwijaniem innowacyjnego podejścia. Climate Community Lab jest również swoistym inkubatorem projektów pro-ekologicznych, oferując w formule konkursowej możliwość uzyskania wsparcia finansowego.

Climate Comunity Lab jest skierowany nie tylko do instytucji i samorządów, ale przede wszystkim stworzony z myślą o aktywistach, naukowcach i liderach zaangażowanych w kwestie związane z globalnym ociepleniem.  Istotą i motorem napędowym projektu jest stworzenie aktywnej, międzynarodowej społeczności kompetentnych ekspertów, ale także aktywnych zwolenników zrównoważonego rozwoju.

Climate Community Lab dostarcza narzędzia do networkingu i dzielenia się wiedzą na rzecz budowania przyszłości naszej planety zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jako platforma wymiany doświadczeń, pod egidą EIT Climate-KIC, usprawnia europejską sieć kontaktów między instytucjami i niezależnymi podmiotami społecznymi oraz aktywistami.

Dołącz do międzynarodowej społeczności
Climate Community Lab

Chcesz więcej?
Created with Sketch. Więcej o EIT Climate-KIC About
Created with Sketch. News, Blogs & Vlogs About
Created with Sketch. Kontakt About